Soczewki okularowe

Soczewki okularowe wykorzystywane są do korygowania wad wzroku, a ich zadaniem jest odpowiednie skupienie na siatkówce światła przechodzącego przez rogówkę i soczewkę, umożliwiające prawidłowe widzenie. Można je podzielić ze względu na materiał, z którego są wykonane, współczynnik załamania światła, moc i geometrię, konstrukcję, przeznaczenie i budowę oraz metodę uszlachetniania.

Podział okularów korekcyjnych ze względu na ich przeznaczenie i budowę

Z uwagi na przeznaczenie i budowę soczewki okularowe dzielimy na: 

  • jednoogniskowe służące do korekcji jednej wady wzroku, krótkowzroczności lub nadwzroczności i znajdujące zastosowanie przy aktywności jednego typu;
  • dwuogniskowe, czyli takie, które są zbudowane z dwóch segmentów o różnej mocy, tzw. soczewki 2 w 1, gdzie górna ich część koryguje widzenie dali, a dolna widzenie z bliska; ich wadą jest brak odległości pośrednich;
  • progresywne, będące alternatywą dla soczewek dwuogniskowych z uwagi na to, że umożliwiają jednoczesną korekcję widzenia dali, bliska i odległości pośrednich.

Soczewki okularowe


Podział okularów ze względu na uszlachetnienie

W zakresie uszlachetnienia dostępne są soczewki:   

  • jednoogniskowe, służące do korekcji jednej wady wzroku, krótkowzroczności lub nadwzroczności, do stosowania przy aktywności jednego rodzaju,
  • z powłoką antyrefleksyjną, czyli specjalną powłoką odpierającą z powierzchni soczewki odbicia i refleksy, które obciążają oczy, np. u kierowców lub osób pracujących przy komputerze; są one twarde i odporne na uszkodzenia;
  • fotochromowe, tak zwane „inteligentne” soczewki, reagujące na natężenie światła i zalecane dla oczu wrażliwych.